Fachstudienberatung

B.Sc. Raumplanung

Dr.-Ing. René Fleschurz

Gebäude 3, Raum 121

Tel.: 0631/205-5186

E-Mail: rene.fleschurz(at)ru.rptu.de

 

M.Sc. Stadtplanung

Akad. Dr. -Ing. Martin Rumberg

Gebäude 1, Raum 25

Tel.: 0631/205-4661

Fax: 0631/205-4664

E-Mail: martin.rumberg[at]ru.rptu.de

B.Ed. Geographie und M.Ed. Geographie

Prof. Dr. Sascha Michael Henninger

Gebäude 3, Raum 102

Tel.: 0631/205-3087

E-Mail: sascha.henninger[at]ru.rptu.de

M.Sc. Stadt- und Regionalentwicklung

Dr.-Ing. Kirsten Mangels

Gebäude 1, Raum 022.2

Tel.: 0631/205-3145

Fax: 0631/205-2551

E-Mail: kirsten.mangels[at]ru.rptu.de

M.Sc. Räumliche Umweltplanung

Akad. Dr. jur. Christian Gohde

Gebäude 1, Raum 36

Telefon: 0631/205-2294

E-Mail:christian.gohde[at]ru.rptu.de

Anerkennungsbeauftragter für Leistungen aus anderen Studiengängen

Akad. Dr. -Ing. Martin Rumberg

Gebäude 1, Raum 25

Tel.: 0631/205-4661

Fax: 0631/205-4664

E-Mail: martin.rumberg[at]ru.rptu.de

Anerkennungsbeauftragter für ERASMUS

M.Sc. Jonas Pauly

Gebäude 3, Raum 123

Tel.: 0631/205-5156

E-Mail: jonas.pauly(at)ru.rptu.de